C M MARTIN J SINGLETON

Allmän status:

Är detta företag aktivt eller inaktivt i allmänhet?. Lär dig mer.
INAKTIV

Företagstitel:

C M MARTIN J SINGLETON

Företagskod:

37856750945

Direktörer i företaget:

Här är listan över personer som är eller var inblandade i verksamheten.. Lär dig mer.
Om du behöver ta bort information, klicka här.

Jurisdiktion:

AUSTRALIEN

Detta företag är också känt som:

Detta är ett tidigare namn på företaget.. Lär dig mer.

Alternativ status för företag:

I olika datakällor är status för detta företag annorlunda, så vi visar alla statusar.. Lär dig mer.
  1. Cancelled

Upplösningsdatum:

  1. 2015.05.06

Företagsform:

  1. Other Partnership
 


< Tidigare företag

MAYER JULIE ANN NORMA

Nästa företag >

ONE CALL FLOORING PTY LTD